2020 BULKERS LTD DL 1

0FF FWB
0FF
2020 BULKERS LTD DL 1 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0FF financial statements

Tóm tắt tài chính của 2020 BULKERS LTD DL 1 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0FF là 289.902M. EPS TTM của công ty là 1.19, lợi tức cổ tức là 24.84%, và P/E là 11.08. Ngày thu nhập tiếp theo 2020 BULKERS LTD DL 1 là 27 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền