THK CO. LTD

1TK FWB
1TK
THK CO. LTD FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1TK nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của THK CO. LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1TK là 2.309B EUR. EPS TTM của công ty là 1.68 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.93% và P/E là 10.87. Ngày thu nhập tiếp theo của THK CO. LTD là 16 Tháng 11, ước tính là 0.40 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu