MSCI INC. A DL-,01

3HM FWB
3HM
MSCI INC. A DL-,01 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

3HM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MSCI INC. A DL-,01 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 3HM là 35.259B EUR. EPS TTM của công ty là 9.36 EUR, tỷ suất cổ tức là 1.19% và P/E là 46.71. Ngày thu nhập tiếp theo của MSCI INC. A DL-,01 là 25 Tháng 10, ước tính là 2.83 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu