IRADIMED CORP. DL-,0001

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

46K nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của IRADIMED CORP. DL-,0001 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 46K trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.35 EUR trong khi ước tính là 0.34 EUR, gây bất ngờ đến 2.63%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 15.81 M EUR mặc dù con số ước tính là 15.67 M EUR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.33 EUR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 16.10 M EUR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 46K trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên