IRADIMED CORP. DL-,0001

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

46K nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu IRADIMED CORP. DL-,0001

Doanh thu của IRADIMED CORP. DL-,0001 trong năm ngoái lên tới 49.80M EUR, phần lớn trong số đó — 20.30M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Magnetic Resonance Imaging Compatible Patient Vital Signs Monitoring Systems, năm trước mang lại 12.12M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại IRADIMED CORP. DL-,0001 41.02M EUR, và năm trước đó — 29.44M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia