VERIZON COMMUNICATIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,10

BACFWB
BAC
VERIZON COMMUNICATIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,10FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BAC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VERIZON COMMUNICATIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,10 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BAC là 157.442B EUR. EPS TTM của công ty là 4.69 EUR, tỷ suất cổ tức là 6.69% và P/E là 7.97. Ngày thu nhập tiếp theo của VERIZON COMMUNICATIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,10 là 24 Tháng 1, ước tính là 1.16 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu