COMSYS HLDGS CORP.COMSYS HLDGS CORP.COMSYS HLDGS CORP.

COMSYS HLDGS CORP.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CS7 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của COMSYS HLDGS CORP.

Tổng tài sản của CS7 cho Q4 23 là3.15 B EUR, ít hơn 1.37% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 3.01% trong Q4 23 tới 897.6 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY