SIEMENS ENERGY AG NA O.N

ENR FWB
ENR
SIEMENS ENERGY AG NA O.N FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ENR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SIEMENS ENERGY AG NA O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ENR là 8.455B EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của SIEMENS ENERGY AG NA O.N là 16 Tháng 11, ước tính là 0.77 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu