LUNDIN GOLD INC.LUNDIN GOLD INC.LUNDIN GOLD INC.

LUNDIN GOLD INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

F1YN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LUNDIN GOLD INC.

Doanh thu của LUNDIN GOLD INC. trong năm ngoái lên tới 833.03 M EUR, phần lớn trong số đó — 832.69 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Fruta del Norte, năm trước mang lại 731.93 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ecuador — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LUNDIN GOLD INC. 832.69 M EUR, và năm trước đó — 731.93 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia