JUNIPER NETWORKS DL-,01

JNP FWB
JNP
JUNIPER NETWORKS DL-,01 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JNP nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của JUNIPER NETWORKS DL-,01 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của JNP là 8.75B EUR. EPS TTM của công ty là 1.16 EUR, tỷ suất cổ tức là 3.23% và P/E là 24.19. Ngày thu nhập tiếp theo của JUNIPER NETWORKS DL-,01 là 25 Tháng 10, ước tính là 0.52 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu