NNN

NEXLIVING CMNTYS INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NMX0 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NEXLIVING CMNTYS INC.

Doanh thu của NEXLIVING CMNTYS INC. trong năm ngoái lên tới 12.63 M EUR, phần lớn trong số đó — 12.63 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Multi-unit Residential Real Estate, năm trước mang lại 8.18 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Canada — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NEXLIVING CMNTYS INC. 12.63 M EUR, và năm trước đó — 8.18 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia