POLYTEC HLDG AG INH. EO 1

P4N FWB
P4N
POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

P4N nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của P4N là 101.179M EUR. EPS TTM của công ty là 0.02 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.17% và P/E là 282.06.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu