POWERLONG RL EST.H.HD-,01
PW5 FWB

PW5
POWERLONG RL EST.H.HD-,01 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của POWERLONG RL EST.H.HD-,01 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PW5 là 2.382B. EPS TTM của công ty là 0.24, lợi tức cổ tức là 9.71%, và P/E là 2.34. Ngày thu nhập tiếp theo POWERLONG RL EST.H.HD-,01 là 15 Tháng 3, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền