11 88 0 SOLUTIONS AG11 88 0 SOLUTIONS AG11 88 0 SOLUTIONS AG

11 88 0 SOLUTIONS AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TGT nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính 11 88 0 SOLUTIONS AG.

Tỷ lệ giá trên doanh số của TGT là 0.32. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 10.69. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 545.00 người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: EUR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ