JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01
TYIA FWB

TYIA
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TYIA financial statements

Tóm tắt tài chính của JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TYIA là 45.263B. EPS TTM của công ty là 2.11, lợi tức cổ tức là 1.45%, và P/E là 30.68. Ngày thu nhập tiếp theo JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 là 11 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền