AVNET INC. DL 1

VNIFWB
VNI
AVNET INC. DL 1FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VNI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AVNET INC. DL 1 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VNI là 3.798B EUR. EPS TTM của công ty là 8.04 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.56% và P/E là 5.72. Ngày thu nhập tiếp theo của AVNET INC. DL 1 là 1 Tháng 2, ước tính là 1.74 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu