AVNET INC. DL 1
VNI FWB

VNI
AVNET INC. DL 1 FWB
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của AVNET INC. DL 1 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của VNI là 3.391B. EPS TTM của công ty là 1.37, lợi tức cổ tức là 2.19%, và P/E là 24.83. Ngày thu nhập tiếp theo AVNET INC. DL 1 là August 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền