Gnosis GNOUSD

GNOUSD COINBASE
GNOUSD
Gnosis COINBASE
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Hồ sơ

Gnosis là một trao đổi dự đoán phi tập trung dựa trên các hợp đồng thông minh Ethereum, với việc phát hành token mã hóa giới hạn ở 10 triệu. Dự án đã có thể gây quỹ bằng cách bán chín triệu token mã hóa trong đợt phát hành tiền xu ban đầu (ICO). Nền tảng này cho phép người dùng tạo các tài sản dự đoán dựa trên một số sự kiện trong tương lai. Những người tham gia khác có thể đặt cược của họ và chia sẻ lợi nhuận sau đó.