ATAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1AT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ATAL

Doanh thu của ATAL trong năm ngoái lên tới 1.48 B PLN, phần lớn trong số đó — 1.65 B PLN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Development Activity, năm trước mang lại 1.67 B PLN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ATAL 1.66 B PLN, và năm trước đó — 1.68 B PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia