DOMDEV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DOM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DOMDEV

Doanh thu của DOMDEV trong năm ngoái lên tới 2.42 B PLN, phần lớn trong số đó — 2.13 B PLN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Residential and Service (Commercial) Premises, năm trước mang lại 1.86 B PLN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DOMDEV 2.42 B PLN, và năm trước đó — 1.90 B PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia