DEVELIADEVELIADEVELIA

DEVELIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

7.260.00 0.00%
Các chuyên gia 4 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho DVL có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 4 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho DVL trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Trong quý tới, doanh thu DEVELIA dự kiến sẽ đạt ‪390.65 M‬ PLN. Hãy xem doanh thu và thu nhập của DEVELIA để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của DVL7.26 PLN với giá ước tính tối đa là 7.72 PLN và giá ước tính tối thiểu là 6.03 PLN. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem DEVELIA biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức DVLtin tức thị trường chứng khoán.