GRUPRACUJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GPP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GRUPRACUJ

Doanh thu của GRUPRACUJ trong năm ngoái lên tới 608.55 M PLN, phần lớn trong số đó — 508.63 M PLN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Poland, năm trước mang lại 424.58 M PLN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GRUPRACUJ 494.46 M PLN, và năm trước đó — 424.58 M PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia