ORANGEPL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OPL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ORANGEPL

Doanh thu của ORANGEPL trong năm ngoái lên tới 12.97 B PLN, phần lớn trong số đó — 2.89 B PLN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mobile Only Services, năm trước mang lại 2.80 B PLN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ORANGEPL 12.55 B PLN, và năm trước đó — 12.05 B PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia