PEP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PEP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PEP

Doanh thu của PEP trong năm ngoái lên tới 7.09 B PLN, phần lớn trong số đó — 6.29 B PLN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Trading and Sales, năm trước mang lại 3.32 B PLN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PEP 7.09 B PLN, và năm trước đó — 2.95 B PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia