SELENAFM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SEL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SELENAFM

Doanh thu của SELENAFM trong năm ngoái lên tới 1.96B PLN, phần lớn trong số đó — 1.67B PLN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Construction Chemicals and General Building Accessories, năm trước mang lại 1.59B PLN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Poland — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SELENAFM 617.07M PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia