WIRTUALNAWIRTUALNAWIRTUALNA

WIRTUALNA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WPL nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của WIRTUALNA

Tổng tài sản của WPL trong Q4 23 là 2.12 B PLN, tăng 0.85% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 0.40% trong Q4 23 tới 1.2 B PLN.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: PLN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY