CHINA REINSURANCE (GROUP) CORPCHINA REINSURANCE (GROUP) CORPCHINA REINSURANCE (GROUP) CORP

CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1508 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 1508 trong nửa năm trước là 55.63 B HKD và thấp hơn 2.69% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 3.93 B HKD.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: HKD
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY