CHINA REINSURANCE (GROUP) CORPCHINA REINSURANCE (GROUP) CORPCHINA REINSURANCE (GROUP) CORP

CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1508 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP

Doanh thu của CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP trong năm ngoái lên tới 120.35 B HKD, phần lớn trong số đó — 52.92 B HKD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Primary Property and Casualty Insurance, năm trước mang lại 52.76 B HKD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CHINA REINSURANCE (GROUP) CORP 120.88 B HKD, và năm trước đó — 195.29 B HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia