SHENZHEN INTERNATIONAL HLDGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

152 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHENZHEN INTERNATIONAL HLDGS

Doanh thu của SHENZHEN INTERNATIONAL HLDGS trong năm ngoái lên tới 15.53 B HKD, phần lớn trong số đó — 10.77 B HKD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Toll Roads and General-environmental Protection, năm trước mang lại 13.14 B HKD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHENZHEN INTERNATIONAL HLDGS 15.53 B HKD, và năm trước đó — 18.54 B HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia