STELLA HOLDINGS

1836 HKEX
1836
STELLA HOLDINGS HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1836 financial statements

Tóm tắt tài chính của STELLA HOLDINGS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1836 là 7.981B. EPS TTM của công ty là 0.37, lợi tức cổ tức là 2.08%, và P/E là 27.11. Ngày thu nhập tiếp theo STELLA HOLDINGS là 24 Tháng 3, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền