SHENZHEN INVESTMENT LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

604 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHENZHEN INVESTMENT LTD

Doanh thu của SHENZHEN INVESTMENT LTD trong năm ngoái lên tới 31.54 B HKD, phần lớn trong số đó — 25.65 B HKD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Property Development, năm trước mang lại 26.66 B HKD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHENZHEN INVESTMENT LTD 31.54 B HKD, và năm trước đó — 32.05 B HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia