ZJLD GROUP INCZJLD GROUP INCZJLD GROUP INC

ZJLD GROUP INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6979 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ZJLD GROUP INC

Doanh thu của ZJLD GROUP INC trong năm ngoái lên tới 7.73 B HKD, phần lớn trong số đó — 4.45 B HKD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Zhen Jiu, năm trước mang lại 4.20 B HKD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ZJLD GROUP INC 6.81 B HKD, và năm trước đó — 6.15 B HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia