ZJLD GROUP INCZJLD GROUP INCZJLD GROUP INC

ZJLD GROUP INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6979 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ZJLD GROUP INC.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 6979 là 0.68. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 12.83. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 11.01 k người.

Chỉ số
Q4 '21
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: HKD
Q4 '21
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ