888

GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

845 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

Tổng tài sản của 845 cho H2 23 là49.36 B HKD, ít hơn 6.67% so với kỳ trước H1 23. Và tổng nợ phải trả giảm 1.91% trong H2 23 tới 52.46 B HKD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: HKD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY