NORTH PETROVIETNAM

PMB HNX
PMB
NORTH PETROVIETNAM HNX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PMB financial statements

Tóm tắt tài chính của NORTH PETROVIETNAM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PMB là 157.2B. EPS TTM của công ty là 1129.14, lợi tức cổ tức là 5.34%, và P/E là 11.60.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền