Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

46
Cổ phiếu
92267.194B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.152M
Khối lượng
+3.89%
Thay đổi
−8.40%
Hiệu suất Tháng
−5.65%
Hiệu suất Năm
−23.53%
Hiệu suất YTD
           
ABS CTCP DV NN BINH THUAN
12550.003.72%450.00Bán458.800K5757940000.00968.000B820.28
AGM AN GIANG IMPORT - EXPORT COMPANY
29250.002.63%750.00Bán650.300K19021275000.00518.700B12.042401.78207.00
AMD FLC AMD MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3820.000.00%0.00Bán2.224M8494534000.00624.589B72.36
BTT BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY
50000.002.04%1000.00Sức mua mạnh1.000K50000000.00661.500B167.23293.02
COM MATERIALS PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY
63400.000.63%400.00Mua6.800K431120000.00889.600B22.132846.51
CTF CITY AUTO CORPORATION
25600.000.20%50.00Mua602.400K15421440000.001849.763B
DAG DONG A PLASTIC GROUP JOINT STOCK COMPANY
7710.004.05%300.00Bán280.400K2161884000.00441.355B288.83195.00
DAS DANANG EQUIPMENT AND SPAREPARTS JSC
14800.0010.45%1400.00Mua1001480000.00
DGT DONG NAI TRANSPORTATION WORK
19500.002.63%500.00Bán29.200K569400000.00
HDO HUNG DAO CONTAINER JSC
1300.00-7.14%-100.00Bán86.000K111800000.00
HLG HOANG LONG GROUP
6700.00-5.63%-400.00Bán6.350K42545000.00342.025B403.00
HMC VNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL CORPORATION
27900.001.45%400.00Bán128.400K3582360000.00577.500B4.106700.55181.00
HSL HONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
6770.002.58%170.00Bán189.800K1284946000.00212.303B441.36
HTC HOC MON TRADE JSC
39900.009.92%3600.00Mua9.800K391020000.00438.900B2366.17541.00
HTL TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY
20400.00-1.21%-250.00Bán14.800K301920000.00244.800B2272.05
HTT HA TAY TRADING JSC
2000.000.00%0.00Bán662.430K1324860000.0013.800B30.00
HVA HVA INVESTMENT JSC
8100.001.25%100.00Mua20.100K162810000.004.520B
IPA IPA INVESTMENTS GR
33000.006.45%2000.00Bán206.515K6814995000.005524.092B
KMT CENTRAL VIETNAM ME
10900.00-0.91%-100.00Bán5.100K55590000.00108.312B1213.63
LCG LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY
15600.004.00%600.00Mua4.064M63398400000.002617.020B1273.98
LCM LAO CAI MINERAL EXPLOITATION AND PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
4150.000.00%0.00Bán82.500K342375000.00102.226B-22.13
LM3 LILAMA 3 JSC
4000.002.56%100.00Mua3.700K14800000.0020.600B
MSR MASAN RESOURCES JSC
22700.008.61%1800.00Bán642.429K14583138300.00
PCE CENTRAL PETROVN FE
22100.003.27%700.00Bán5.300K117130000.00214.000B6580.93
PIT PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY
8200.003.02%240.00Bán17.600K144320000.00113.113B-393.19
PJC PETROLIMEX HANOI T
27100.007.11%1800.00Sức mua mạnh1002710000.00198.560B2832.94
PLX VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP
41400.003.50%1400.00Bán1.234M51091740000.0050823.691B18.452168.2225577.00
PPY PETROVIETNAM OIL P
12100.000.00%0.00Bán2.000K24200000.00104.688B7.251668.67286.00
PRT BINH DUONG GEN EXPORT-IMPORT JSC
16300.00-0.61%-100.00Bán125.400K2044020000.00
PSC PETROLIMEX SAIGON
12300.00-8.89%-1200.00Bán Mạnh1001230000.0097.200B1095.53
PSH CTCP TMDT DK NAM SONG HAU
14450.006.64%900.00Bán686.000K9912700000.001709.966B5.402510.85339.00
PSW SOUTH W PETRO VN F
15100.007.09%1000.00Bán66.300K1001130000.00239.700B4.513126.43
PTS HAIPHONG PETROLIME
12800.00-1.54%-200.00Bán3.100K39680000.0072.384B2052.08
PVG PETROVIETNAM LPG J
10900.005.83%600.00Bán307.300K3349570000.00375.950B353.52
SBV SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
14900.000.00%0.00Bán56.400K840360000.00407.127B1918.42
SFC SAI GON FUEL JOINT STOCK COMPANY
22200.00-3.06%-700.00Bán Mạnh2004440000.00249.413B13.491697.14184.00
SHN HANOI INVESTMENT G
10500.000.00%0.00Bán1.600K16800000.001360.875B30.53343.90
SMA SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY
10000.006.27%590.00Mua5.300K53000000.00191.520B1073.94
SMC SMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
26200.006.94%1700.00Bán226.400K5931680000.001567.243B1.6914508.02
ST8 SIEU THANH JOINT STOCK CORPORATION
15800.00-3.07%-500.00Mua17.700K279660000.00419.251B595.67
SVN VEXILLA VIETNAM GR
6800.000.00%0.00Bán30.000K204000000.00142.800B38.22
THS SONG DA- THANH HOA
18500.009.47%1600.00Bán4.000K74000000.0044.400B1399.49
TMC THU DUC TRADING AN
13500.000.00%0.00Bán2002700000.00167.400B17.10789.27271.00
TNA THIEN NAM TRADING IMPORT EXPORT CORPORATION
11000.001.85%200.00Bán83.400K917400000.00535.424B28.22382.75142.00
TTZ TIEN TRUNG INV CON
4600.00-2.13%-100.00Bán48.600K223560000.0035.581B-104.23
VGC TCT VIGLACERA - CTCP
40100.005.53%2100.00Bán1.555M62347480000.0017037.301B13.992717.127192.00
Tải thêm