Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

55
Cổ phiếu
148767.009B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.887M
Khối lượng
−0.50%
Thay đổi
+13.49%
Hiệu suất Tháng
+73.77%
Hiệu suất Năm
+53.28%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
ABS CTCP DV NN BINH THUAN
26450.00-0.19%-50.00Mua925.300K24474185000.002120.000B1527.93
AGM AN GIANG IMPORT - EXPORT COMPANY
36600.000.55%200.00Mua112.900K4132140000.00662.480B25.621456.00338.00
ARM GENERAL AVIATION
50000.000.00%0.00Mua20010000000.00155.564B84.81589.54102.00
BTT BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY
45050.00-4.15%-1950.00Sức bán mạnh1004505000.00608.175B131.26358.06165.00
CLM VINACOMIN-COAL IMP
26200.00-6.76%-1900.00Bán3108122000.00309.100B13.402097.52165.00
COM MATERIALS PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY
44450.003.49%1500.00Mua2008890000.00606.481B16.232646.75
CTF CITY AUTO CORPORATION
20800.00-0.48%-100.00Mua399.100K8301280000.001427.470B90.58240.31
DAS DANANG EQUIPMENT AND SPAREPARTS JSC
19500.0014.71%2500.00Sức mua mạnh1001950000.00
DGW DIGIWORLD CORP
130000.000.78%1000.00Mua661.200K85956000000.0011094.072B26.954787.20440.00
HDO HUNG DAO CONTAINER JSC
2600.00-7.14%-200.00Mua491.900K1278940000.0020.184B
HLG HOANG LONG GROUP
6500.00-7.14%-500.00Bán3.051K19831500.00342.025B111.9062.56403.00
HMC VNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL CORPORATION
27600.00-0.36%-100.00Bán170.100K4694760000.00581.700B3.517882.19189.00
HSL HONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
9680.00-1.02%-100.00Mua350.500K3392840000.00167.895B11.35861.5814.00
HTC HOC MON TRADE JSC
33600.001.51%500.00Mua2006720000.00369.600B11.672836.07575.00
HTL TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY
24000.006.19%1400.00Sức mua mạnh3007200000.00271.200B12.211850.51341.00
HTT HA TAY TRADING JSC
3000.000.00%0.00Mua658.780K1976340000.0013.800B30.00
HVA HVA INVESTMENT JSC
8200.000.00%0.00Mua47.100K386220000.004.520B
IPA IPA INVESTMENTS GR
66000.00-4.07%-2800.00Bán857.351K56585166000.0012259.919B215.00
JVC JAPAN VIETNAM MEDICAL INSTRUMENT JOINT STOCK COMPANY
9800.002.30%220.00Sức mua mạnh9.137M89544560000.001077.752B-707.78
KMT CENTRAL VIETNAM ME
11200.000.90%100.00Mua10.900K122080000.00109.297B7.711438.8286.00
LCG LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY
21550.00-2.05%-450.00Mua7.675M165385475000.003838.297B10.682059.98326.00
LCM LAO CAI MINERAL EXPLOITATION AND PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
5130.000.59%30.00Mua255.500K1310715000.00125.627B43.85116.29
MML MASAN MEATLIFE CORPORATION
84000.00-3.89%-3400.00Bán919.890K77270760000.00
MSR MASAN RESOURCES JSC
29500.00-0.67%-200.00Mua401.908K11856286000.00
ONE ONE COMMUN TECH
8400.000.00%0.00Mua37.900K318360000.0065.754B10.98765.2679.00
PCE CENTRAL PETROVN FE
24400.008.44%1900.00Mua19.600K478240000.00225.000B7.443024.2653.00
PDT DONG THAP PETROLEUM TRADING
11200.000.00%0.00Mua1.400K15680000.00
PET PETROVIETNAM GENERAL SERVICES CORPORATION
31000.002.99%900.00Mua2.701M83746500000.002685.664B16.161862.362711.00
PIA PETROLIMEX INF TEC
26500.00-1.85%-500.00Sức bán mạnh60015900000.00105.300B8.553157.74
PIT PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY
8690.00-0.11%-10.00Mua38.700K336303000.00123.629B34.97248.75
PJC PETROLIMEX HANOI T
23400.009.86%2100.00Sức mua mạnh1002340000.00156.064B8.842410.83
PLX VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP
54300.000.37%200.00Bán1.845M100178070000.0068739.043B21.942465.7525392.00
PPY PETROVIETNAM OIL P
16600.00-1.19%-200.00Bán2.200K36520000.00145.352B6.992402.95281.00
PRT BINH DUONG GEN EXPORT-IMPORT JSC
28400.000.71%200.00Mua2.114M60023400000.00
PSC PETROLIMEX SAIGON
16700.007.74%1200.00Bán3015026700.00120.240B13.351160.80
PSD PETROLEUM GENERAL
31100.001.97%600.00Mua35.022K1089184200.00927.646B10.732841.69321.00
PSH CTCP TMDT DK NAM SONG HAU
21000.000.24%50.00Bán735.100K15437100000.002642.851B10.082078.55
PSW SOUTH W PETRO VN F
25500.004.08%1000.00Mua165.936K4231368000.00416.500B9.462588.5160.00
PTS HAIPHONG PETROLIME
12200.000.83%100.00Bán23.900K291580000.0067.373B10.351169.42
PVG PETROVIETNAM LPG J
15000.001.35%200.00Bán185.105K2776575000.00540.200B26.80552.23541.00
SBV SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
17250.00-0.86%-150.00Mua72.600K1252350000.00475.437B8.262107.55533.00
SFC SAI GON FUEL JOINT STOCK COMPANY
26600.000.38%100.00Bán1002660000.00297.723B14.001893.42
SHN HANOI INVESTMENT G
16000.000.00%0.00Bán21.205K339280000.002073.714B-52.4368.00
SMA SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY
12200.004.27%500.00Mua56.400K688080000.00238.128B-1338.3622.00
SMC SMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
47700.00-2.75%-1350.00Bán550.200K26244540000.003137.684B3.0316162.04920.00
SRA SARA VIETNAM JSC
12400.00-2.36%-300.00Mua798.254K9898349600.00548.640B15.90798.8729.00
ST8 SIEU THANH JOINT STOCK CORPORATION
11900.002.59%300.00Mua10.100K120190000.00298.362B27.11427.88617.00
SVN VEXILLA VIETNAM GR
7400.00-1.33%-100.00Mua155.300K1149220000.00157.500B-0.41
TAG TRAN ANH DIGITAL WORLD JSC
92800.0014.99%12100.00Sức mua mạnh20118652800.00768.740B
TH1 VIETNAM NATL GENERAL EXP-IMP JSC 1
7300.0014.06%900.00Mua16.100K117530000.0074.466B161.00
THS SONG DA- THANH HOA
18100.00-9.95%-2000.00Bán5.000K90500000.0043.440B18.061112.98
TNA THIEN NAM TRADING IMPORT EXPORT CORPORATION
13950.001.45%200.00Mua217.100K3028545000.00649.868B23.36588.60156.00
TSC TECHNO - AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY
18600.000.54%100.00Mua5.480M101926140000.002731.489B24.25762.79
TTZ TIEN TRUNG INV CON
9100.00-1.09%-100.00Mua397.341K3615803100.0069.648B-243.18
VGC TCT VIGLACERA - CTCP
52100.00-2.98%-1600.00Mua2.787M145207910000.0024076.397B26.682012.592163.00
Tải thêm