HAIPHONG PETROLIME

PTS HNX
PTS
HAIPHONG PETROLIME HNX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính PTS

Tóm tắt tài chính của HAIPHONG PETROLIME với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PTS là 72.384B VND.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu