CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

ADS HOSE
ADS
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ADS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ADS là 780.424B VND. EPS TTM của công ty là 2630.80 VND, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 7.79.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu