CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

CLC HOSE
CLC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CLC báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CLC là 923.817B. EPS TTM của công ty là 4578.50, lợi tức cổ tức là 8.51%, và P/E là 7.70.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền