CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CMG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Doanh thu của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC trong năm ngoái lên tới 8.99 T VND, phần lớn trong số đó — 5.31 T VND — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Technology, Solutions and Software Services, năm trước mang lại 4.25 T VND. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC 7.66 T VND, và năm trước đó — 6.29 T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia