CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GTA nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN.

Tỷ lệ giá trên doanh số của GTA là 0.52. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 4.06. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 525.00 người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ