CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KMR nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Tổng tài sản của KMR trong Q4 23 là 876.29 B VND, tăng 0.15% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.14% trong Q4 23 tới 238.63 B VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY