NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

MBB HOSE
MBB
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MBB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MBB là 104.848T VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu