Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
877727.301B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.139M
Khối lượng
+0.65%
Thay đổi
+1.09%
Hiệu suất Tháng
+39.89%
Hiệu suất Năm
+15.85%
Hiệu suất YTD
          
BAB BAC A COMMERCIAL J
22900.001.78%400.00Mua114.698K16945.549B
BID JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
39700.000.63%250.00Bán997.080K158668.613B15.932476.6326752.00
CTG VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
31700.000.32%100.00Bán6.372M151861.715B9.283404.4324480.00
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
24050.00-1.03%-250.00Bán805.600K29727.235B27.82873.585561.00
MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
28700.002.87%800.00Sức mua mạnh31.127M105415.178B10.092763.8814852.00
MSB NH TMCP HANG HAI VIET NAM
30000.003.45%1000.00Sức mua mạnh23.041M34075.000B8.743316.434944.00
NVB NATIONAL CITIZEN C
29500.000.00%0.00Bán201.440K12000.706B143.85205.07
VCB JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
99500.000.00%0.00Mua454.700K369033.305B17.995531.7420062.00
Tải thêm