Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
275054.940B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.186M
Khối lượng
+0.30%
Thay đổi
+3.26%
Hiệu suất Tháng
+13.84%
Hiệu suất Năm
+9.22%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABBAN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
7700 VND−1.28%322.785K0.38Tài chính
BABBAC A COMMERCIAL JSC
12700 VND−0.78%3.821K0.4110.668T VND14.22893.19 VND0.00%Tài chính
CTGNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
29400 VND−0.68%1.512M0.49142.25T VND7.793773.22 VND0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MBBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
17600 VND−1.40%7.13M0.6893.071T VND4.803667.86 VND2.44%Tài chính
Sức mua mạnh
MSBNH TMCP HANG HAI VIET NAM
12700 VND−1.17%20.745M2.0825.7T VND5.152466.41 VND0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
NVBNATIONAL CITIZEN COMMERCIAL JS BANK
10800 VND+0.93%141.03K0.815.958T VND−8.70 VND0.00%Tài chính
PGBPETROLIMEX GROUP COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
24300 VND0.00%9000.25Tài chính