Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
261866.998B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.479M
Khối lượng
+0.39%
Thay đổi
−3.75%
Hiệu suất Tháng
−24.03%
Hiệu suất Năm
+2.71%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BABBAC A COMMERCIAL J
14200 VND0.71%100 VND
Theo dõi
2.716K38.567M VND11.55T VND1073.25 VND
CTGVIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
28500 VND−0.70%−200 VND
Bán
2.659M75.784B VND136.964T VND3518.30 VND
MBBMILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
17750 VND2.01%350 VND
Mua
20.608M365.788B VND80.478T VND4071.16 VND
MSBNH TMCP HANG HAI VIET NAM
12150 VND0.41%50 VND
Bán
40.455M491.529B VND24.3T VND5.212321.71 VND6.317K
NVBNATIONAL CITIZEN C
15400 VND1.99%300 VND
Bán
11.839K182.321M VND8.575T VND−157.11 VND1.998K