CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

PHRHOSE
PHR
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒAHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PHR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PHR là 5.887T VND. EPS TTM của công ty là 5219.00 VND, tỷ suất cổ tức là 9.21% và P/E là 8.33.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu