Lâm sản (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
22592.882B
Giá trị vốn hóa thị trường
158.590K
Khối lượng
+0.93%
Thay đổi
+1.01%
Hiệu suất Tháng
+19.44%
Hiệu suất Năm
+24.96%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACGCTCP GO AN CUONG
37600 VND+0.27%7.7K0.925.669T VND7.43%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CAPYEN BAI JS FOREST AGRI & FDS
77900 VND−0.13%54.002K2.17783.122B VND10.63%Khoáng sản phi năng lượng
DLGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
2330 VND−2.92%1.546M0.59697.392B VND−1544.63 VND−33.27%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DRIDAKLAK RUBBER INVESTMENT JSC
7200 VND−1.37%419.71K2.61Khoáng sản phi năng lượng
HRCCÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
52000 VND+4.00%2000.611.571T VND147.32352.97 VND−53.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PHRCÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
48050 VND−0.52%178.1K0.596.511T VND7.636296.15 VND+24.77%12.38%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SSCCÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
30150 VND0.00%8000.53400.144B VND9.433197.76 VND−34.06%14.93%Khoáng sản phi năng lượng
TLDCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG
5550 VND+1.83%963.8K1.35431.472B VND74.9174.09 VND−81.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VHGQUANG NAM RUBBER INVESTMENT JSC
2700 VND0.00%2.079M2.21405B VND0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VIFVIET NAM FORESTRY CORP JSC
17500 VND+2.94%1000.106.125T VND19.62891.90 VND−30.71%4.72%Khoáng sản phi năng lượng