Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

83
Cổ phiếu
195521.250B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.960M
Khối lượng
−0.41%
Thay đổi
−14.45%
Hiệu suất Tháng
−33.69%
Hiệu suất Năm
−38.51%
Hiệu suất YTD
           
ACE AN GIANG CENTRIFUGAL CONCRETE
40000.000.00%0.00Mua2.000K80000000.00122.031B
ACG AN CUONG WOOD JSC
66800.00-0.60%-400.00Bán61.970K4139596000.00
ACM A CUONG MINERAL GR
1300.00-7.14%-100.00Bán6.181M8034659100.0066.300B-257.99
BCC BIMSON CEMENT JSC
13700.00-3.52%-500.00Bán Mạnh371.900K5095030000.001749.579B20.74684.51
BHC BIEN HOA CONCRETE JSC
3000.000.00%0.00Bán6.900K20700000.0013.500B
BKC BAC KAN MINERAL JS
5500.00-9.84%-600.00Bán Mạnh1.800K9900000.0071.600B516.44
BMC BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY
13200.00-1.49%-200.00Bán23.300K307560000.00166.061B1407.42
BT6 BETON 6 CORPORATION
4400.00-10.20%-500.00Bán16.719K73563600.00144.784B
BTS VICEM BUT SON CEME
7700.00-2.53%-200.00Bán47.000K361900000.00976.123B451.031228.00
C32 CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2
24650.00-2.18%-550.00Bán25.100K618715000.00378.760B5.414998.54
CAP YEN BAI JS FOREST
71500.000.00%0.00Mua10.400K743600000.00374.376B6.4611065.87677.00
CCM CAN THO MINERAL & CEMENT JSC
55400.001.09%600.00Mua1005540000.00112.838B
CLH VVMI LA HIEN CEMEN
32000.000.00%0.00Bán2.800K89600000.00384.000B7.054540.68548.00
CNT CONSTRUCTION & MATERIALS TRADINGJSC
12400.005.08%600.00Bán1001240000.00494.947B
CTA VINAVICO JSC
2000.0011.11%200.00Bán5001000000.00
DAC VIGLACERA DONG ANH JSC
8500.000.00%0.00Bán4003400000.004.924B176.00
DCT VAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE
1300.00-18.75%-300.00Bán23.800K30940000.0035.391B
DHA HOA AN JOINT STOCK COMPANY
36750.000.68%250.00Bán38.200K1403850000.00537.502B5.746356.51119.00
DHM DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY
10100.00-0.98%-100.00Bán638.900K6452890000.00320.241B2154.01
DIC DIC INVESTMENT AND TRADING
1900.00-9.52%-200.00Bán Mạnh418.210K794599000.0025.563B
DID DIC DONG TIEN JSC
4800.00-5.88%-300.00Bán12.700K60960000.0069.500B
DLG DUC LONG GIA LAI GROUP JOINT STOCK COMPANY.
3780.00-4.55%-180.00Bán1.171M4426380000.001185.267B123.8431.98
DTC VIGLACERA DONG TRI
7000.004.48%300.00Bán11.200K78400000.0067.000B705.00
DTD THANH DAT INV JSC
22200.00-1.77%-400.00Bán140.200K3112440000.00694.634B4450.50
DTL DAI THIEN LOC CORPORATION.
25800.00-0.77%-200.00Bán15.800K407640000.001576.406B790.82210.00
DXV DA NANG CONSTRUCTION BUILDING MATERIALS VICEM JOINT STOCK COMPANY
5300.004.95%250.00Bán20.700K109710000.0049.995B38.50
FCM FECON MINING JOINT STOCK COMPANY
4730.00-2.47%-120.00Bán86.700K410091000.00218.735B17.28280.71
GKM KHANG MINH GRP JSC
45600.00-0.65%-300.00Bán428.515K19540284000.001093.058B27.251684.44137.00
GMH CTCP MINH HUNG QUANG TRI
17000.00-0.58%-100.00Bán45.800K778600000.00282.150B9.901727.60404.00
GMX MY XUAN BRICK TILE
15700.00-4.85%-800.00Bán1.001K15715700.00148.965B8.651907.42
HCC HOA CAM CONCRETE J
10100.00-7.34%-800.00Bán Mạnh4004040000.0071.052B30.97351.91
HLA HUU LIEN ASIA CORPORATION
700.00-12.50%-100.00Bán248.800K174160000.0024.110B
HOM VICEM HOANG MAI
6800.00-1.45%-100.00Bán Mạnh50.500K343400000.00496.784B28.54
HPG HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
21900.00-0.45%-100.00Bán15.593M341495460000.00127925.585B3.586142.5227651.00
HRC HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
58000.000.00%0.00Mua90052200000.001751.984B79.38730.69608.00
HSG HOA SEN GROUP
17200.001.78%300.00Bán8.853M152276760000.008339.844B2.476839.717584.00
HT1 HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
15100.00-3.21%-500.00Bán Mạnh644.400K9730440000.005951.155B19.90783.892406.00
HVX VICEM HAI VAN CEMENT JOINT STOCK COMPANY
4110.00-0.24%-10.00Bán9.600K39456000.00171.084B21.85
ITQ THIEN QUANG GROUP
4300.00-4.44%-200.00Bán155.500K668650000.00143.295B5.96755.30
KCE KHANH HOA PWR CENTRIFUGAL CONCRETE
12900.00-13.42%-2000.00Bán2.000K25800000.00
KHL HUNG LONG MINERAL & BLDG MATERIAL
2000.000.00%0.00Mua75.700K151400000.00
KKC THANH THAI GRP JSC
18000.00-9.09%-1800.00Bán Mạnh5009000000.0093.600B17.881107.44
KPF HOANG MINH FINANCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
10500.000.00%0.00Bán23.400K245700000.00639.106B1497.25
KSB BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
24450.00-1.01%-250.00Bán842.400K20596680000.001884.506B8.662853.19331.00
KSH DAMAC GLS JSC
1200.00-7.69%-100.00Bán1.575M1890256800.0039.107B
KSQ CNC CAPITAL VN JSC
3200.00-5.88%-200.00Bán61.400K196480000.00102.000B82.3241.30
KSV VINACOMIN-MINERALS HOLDING CORP
40500.000.00%0.00Bán30012150000.00
KVC KIM VI INOX IMP EX
3100.00-3.12%-100.00Bán364.800K1130880000.00158.400B-668.16
MEL ME LIN STEEL JSC
12600.00-1.56%-200.00Bán Mạnh4115178600.00192.000B4173.61
MIC QUANG NAM MINERAL INDUSTRY
11700.000.00%0.00Bán1.100K12870000.0064.521B
MIM MINERAL AND MECHAN
9500.000.00%0.00Bán1.000K9500000.0032.394B2056.00
MTA HA TINH MINERALS & TRADING JSC
8000.000.00%0.00Bán Mạnh4003200000.00
NKG NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY
18700.000.00%0.00Bán12.393M231747230000.004923.295B2.029262.89
NNC NUI NHO STONE CO-OPERATION
17100.000.59%100.00Bán8.100K138510000.00372.640B1716.54
NSH SONG HONG ALUMINUM
5800.00-3.33%-200.00Bán36.000K208800000.00124.161B35.13170.80
PDB DIN CAPITAL INVEST
15300.00-1.29%-200.00Bán27.900K426870000.00138.105B23.58657.41176.00
PHR PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY
61600.00-0.65%-400.00Bán Mạnh315.100K19410160000.008400.951B11.465410.22
PLC PETROLIMEX PETROCH
22900.00-3.78%-900.00Bán Mạnh156.610K3586369000.001922.982B1857.96
POM POMINA STEEL CORPORATION
7090.001.14%80.00Bán136.000K964240000.001952.590B8.07868.382407.00
QNC QUANG NINH CONSTRUCTION & CE
7700.00-3.75%-300.00Bán4.200K32340000.00204.505B
S74 SONG DA 7.04 JSC
9500.000.00%0.00Mua1.000K9500000.0033.696B
SCC SONGDA CEMENT JSC
4600.0015.00%600.00Bán5002300000.0018.993B
SCJ SAI SON CEMENT JSC
4200.00-4.55%-200.00Bán20.300K85260000.00109.733B
SCL SONG DA CAO CUONG JSC
9900.00-5.71%-600.00Bán5.400K53460000.0031.947B166.00
SDG CAN THO SADICO JSC
23800.00-0.83%-200.00Bán2004760000.00243.360B-340.62846.00
SDY SONG DA YALY CEMENT JSC
2900.00-3.33%-100.00Bán4001160000.00
SHA SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY
5230.00-1.32%-70.00Bán36.800K192464000.00177.267B9.36566.08292.00
SPI SPIRAL GALAXY JSC
5900.00-3.28%-200.00Mua57.300K338070000.00102.572B16.69365.43
SQC SAIGON-QUY NHON MINING CORPORATION
8400.000.00%0.00Bán5004200000.007822.097B
SSM VNECO.SSM STEEL
6000.007.14%400.00Bán2001200000.0024.606B-708.38
TIS THAI NGUYEN IRON & STEEL JSC
8000.005.26%400.00Bán314.900K2519200000.001563.906B701.11
TMX VICEM CEMENT TRADI
10000.00-1.96%-200.00Bán Mạnh2002000000.0060.000B534.42
TNT TAI NGUYEN CORPORATION
7010.00-1.13%-80.00Bán50.500K354005000.00361.590B6.201144.4115.00
TXM VICEM GYPSUM & CEM
5200.000.00%0.00Bán100520000.0036.400B2.63
VCA CTCP THEP VICASA-VNSTEEL
14650.00-1.01%-150.00Bán4.400K64460000.00224.772B6.252367.37
VGS VIET GERMANY STEEL
16600.00-5.14%-900.00Bán108.311K1797962600.00736.953B3054.30
VHG QUANG NAM RUBBER INVESTMENT JSC
3800.000.00%0.00Bán1.770M6726608000.00199.500B
VIF VIET NAM FORESTRY
17900.003.47%600.00Bán1001790000.006055.000B820.80
VMI VISACO MINERAL AND INVESTMENT JSC
1200.000.00%0.00Bán55.000K66000000.00
VTA VITALY JOINT STOCK COMPANY
5400.00-1.82%-100.00Bán2.950K15930000.00
VTS VIGLACERA TUSON JSC
9200.00-14.81%-1600.00Bán Mạnh3002760000.0020.998B44.00
YBC YEN BAI CEMENT & MINERAL JSC
8400.00-22.22%-2400.00Bán Mạnh150.000K1260000000.0098.903B
YBM CTCP KHOANGSAN CN YEN BAI
7910.00-1.62%-130.00Bán2001582000.00114.971B6.851172.98
Tải thêm