PPP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PTC nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN.

Tỷ lệ giá trên doanh số của PTC là 1.73. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 7.85. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 26.00 người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ