Hợp đồng tương lai Chỉ số USD
DX1! ICEUS

DX1!
Hợp đồng tương lai Chỉ số USD ICEUS
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

DX1! Biểu đồ Hợp đồng Tương lai

Hồ sơ

Chỉ số đô la Mỹ (USDX, DXY) là chỉ số (hoặc thước đo) của giá trị đồng đô la Mỹ tương đối so với một giỏ ngoại tệ, thường được gọi là giỏ tiền tệ của các đối tác thương mại của Mỹ.

Các Mã liên quan

Chỉ số đồng đô la Mỹ
 
   
Dow Jones FXCM Dollar Index
 
   
Đô la Mỹ / Euro
 
   
US DOLLAR INDEX® FUTURES
 
   
Chỉ số đồng đô la Mỹ
 
   

Tin tức