BANK RAKYAT INDONESIABANK RAKYAT INDONESIABANK RAKYAT INDONESIA

BANK RAKYAT INDONESIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BBRI nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của BANK RAKYAT INDONESIA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của BBRI trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 104.81 IDR trong khi ước tính là 106.44 IDR, gây bất ngờ đến -1.53%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 49.14 T IDR mặc dù con số ước tính là 46.36 T IDR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 94.35 IDR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 47.91 T IDR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của BBRI trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên